Chuỗi talkshow: Thị trường chứng khoán và dự báo” - Chuyên đề 1: “Chứng khoán và những con số” (28/6/2021)