Chuỗi talkshow: Thị trường chứng khoán và dự báo” - Chuyên đề 2: “Kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán” (29/6/2021)