Chuỗi talkshow: Thị trường chứng khoán và dự báo” - Chuyên đề 3: “Chuyển đổi số và tương lai thị trường” (30/06/2021)