A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập đoàn KIDO (KDC) lãi vỏn vẹn 5 tỷ đồng trong quý IV, giảm 97%, gần về đáy 10 năm

Luỹ kế năm 2022, doanh thu thuần 12.519 tỷ đồng, tăng 19,3% lên mức đỉnh, lợi nhuận trước thuế đạt 510 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 374 tỷ đồng, giảm 42,7%.

Quý IV/2022, doanh thu thuần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido mã: KDC) đạt hơn 2.950 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng 9%, đạt hơn 2.664 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt hơn 286 tỷ đồng, giảm mạnh 54%.

Do vậy, biên lãi gộp thu hẹp từ mức 20,3% cùng kỳ năm trước về 9,7%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng trưởng gấp 77,5 lần cùng kỳ, đạt hơn 176 tỷ đồng chủ yếu từ ghi nhận khoản lợi nhuận hơn 115 tỷ đồng từ chuyển nhượng khoản đầu tư.

Chi phí tài chính tăng 121%, đạt hơn 125 tỷ đồng do tăng lãi vay và trích lập dự phòng đầu tư. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm gần 28% đạt 79 tỷ đồng, chi phí bán hàng đi ngang so với cùng kỳ đạt 318 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí, KDC báo lãi sau thuế vỏn vẹn 4,9 tỷ đồng. Giảm tới 97% so với mức lợi nhuận hơn 165 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm 2021. Đây cũng gần như là mức lãi thấp nhất của KIDO trong một quý giai đoạn 10 năm (quý IV/2017 lỗ gần 35 tỷ đồng).

KDC giải trình, biến động của của thị trường đã tác động lên chi phí doanh nghiệp, dẫn đến kết quả kém sắc trong quý IV.

Tập đoàn KIDO (KDC) lãi vỏn vẹn 5 tỷ đồng trong quý IV, giảm 97%, gần về đáy 10 năm - Ảnh 1.

Luỹ kế năm 2022, doanh thu thuần 12.519 tỷ đồng, tăng 19,3% lên mức đỉnh, lợi nhuận trước thuế đạt 510 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 374 tỷ đồng, giảm 42,7%.

Tập đoàn KIDO (KDC) lãi vỏn vẹn 5 tỷ đồng trong quý IV, giảm 97%, gần về đáy 10 năm - Ảnh 2.

Năm 2022, KDC đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 14.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 900 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện, KIDO chưa hoàn thành kế hoạch năm.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của KDC đạt hơn 14.035 tỷ đồng, đi ngang so với số đầu năm. Hàng tồn kho giảm 11% so với đầu năm, đạt giá trị hơn 2.213 tỷ đồng.

Nợ vay ngắn hạn của KDC đạt 4.168 tỷ, tăng 19% so với đầu năm. Nợ vay dài hạn giảm 24,7% từ hơn 997 tỷ đồng (đầu năm) còn hơn 751 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của KDC hiện âm hơn 442 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ âm 20,8 tỷ đồng.


Nguồn:https://cafef.vn/tap-doan-kido-kdc-lai-von-ven-5-ty-dong-trong-quy-iv-giam-97-gan-ve-day-10-nam-20230201110550994.chn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết