ĐẢNG ĐÃ CHO TA MỘT MÙA XUÂN - CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT : GIỮ TRỌN NIỀM TIN

Tiết mục: Đảng đã cho ta cả một mùa xuân

Sáng tác: Phạm Tuyên

Biểu diễn: Tốp nữ học viện âm nhạc quốc gia việt nam