MÙA XUÂN NHO NHỎ - CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT : GIỮ TRỌN NIỀM TIN

Tiết mục: Một Mùa xuân nho nhỏ

Nhạc: Trần Hoàn 

Lời thơ: Thanh Hải 

Biểu diễn: Tân Nhàn và nhóm múa