TIẾNG HÁT GIỮA RỪNG PÁC BÓ - CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT : GIỮ TRỌN NIỀM TIN

Tiết mục: Tiếng hát giữa rừng Pác Bó

Sáng tác: Nguyễn Tài Tuệ 

Biểu diễn: Bích Hồng và Múa