CUNG ĐÀN MÙA XUÂN - CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT : GIỮ TRỌN NIỀM TIN

Tiết mục: Cung đàn mùa xuân 

Nhạc: Cao Viết Bách 

Lời thơ: Lưu Trọng Lư 

Biểu diễn: NSƯT Ploong Thiết