DẤU CHÂN PHÍA TRƯỚC - CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT GIỮ TRỌN NIỀM TIN

Tiết mục: Dấu chân phía trước 

Nhạc: Phạm Minh Tuấn 

Thơ: Hồ Thi Ca 

Biểu diễn: NSND Quốc Hưng, Hợp xướng Học viện âm nhạc quốc gia việt nam