LÁ CỜ ĐẢNG - CHƯƠNG TRÌNH: GIỮ TRỌN NIỀM TIN

Tiết mục : Lá cờ Đảng 

Sáng tác : Văn An 

Biểu diễn: Hợp xướng và tốp múa